ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve magyar.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

A SZERZŐDÉS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZHATÓAK MEG

 1. Üzemeltetői adatok, információk

 2. Panaszügyintézés

 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

 4. A kínált termékek kategória besorolása

 5. Rendelési információk ismertetése

 6. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

 7. Rendelés lépéseinek bemutatása

 8. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének  ismertetése

 9. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása

 10. Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

 11. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

 12. Adatkezelési nyilatkozat

 

1. ÜZEMELTETŐI ADATOK, INFORMÁCIÓK

Cégnév: PTD Padu Kft.

Székhely: 1213. Budapest Szent István út 129.

Adószám: 13583189-2-43

 

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus levelezési cím: dominicapriestdesign@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 276 1263

Szállítási partner, partnerek megnevezése:

GLS Hungária Kft.

Személyes átvételei lehetőség: 1213. Budapest Szent István út 129.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon 10-17 óra között történik

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 1-3 munkanap

Webáruház domain: www.dominicapriest.com

 

2. PANASZÜGYINTÉZÉS

Panaszügyintézés helye:

Személyesen: 1213. Budapest Szent István út 129. 

Panaszügyintézés módja:

Előre egyeztetett időpontban.

Emailben: dominicapriestdesign@gmail.com

Telefonon: +36 30 276 1263

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A dominicapriest.com webáruház külföldi gyártású ruházati és kiegészítő termékeket forgalmaz, melyeket a dominicapriest.com weboldalon keresztül online házhozszállítással, illetve személyes (1213. Budapest Szent István út 129.) átvétellel tud megrendelni.

 

4. A KÍNÁLT TERMÉKEK AZ ALÁBBIAK SZERINT KATEGORIZÁLHATÓAK

Női és Unisex táskák, kiegészítők.

5. RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

A megjelenített termékek kizárólag online, a dominicapriest.com webáruház szoftverén keresztül, házhozszállítással, illetve személyes átvétellel rendelhetőek meg, telefonon, emailben leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

A házhoz szállítás költségét az árak nem tartalmazzák.

A házhoz szállítás díjáról a "Bevásárlókosár megtekintése" gombra kattintva tud tájékozódni. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő 1-3 munkanapon belül történik.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

7. RENDELÉS MENETE

1.  A megvásárolni kívánt terméket helyezze a Kosárba.

2. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.

 

 

A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

8. A MEGRENDELT TERMÉK / HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJA

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője alapján minden költséget tartalmaz.

Fizetni bankkártyával az OTP Simplepay rendszerén keresztül lehetséges.

 Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

9. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS INFORMÁCIÓK

Webáruházunk megrendeléseit a GLS Hungária Kft kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

10. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJSZABÁSA

A  házhoz szállítás összege országonként eltérő.

Szállítási díjak Magyarországon belül:

 • 1500 HUF - 1-3 munkanap 

 

 

 

Termékszavatosság 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján  Papp Dominika e.v. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

Ön jótállás alapján kijavításra, illetve kicserélésre jogosult. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az ügyintézéskor jegyzőkönyvet kell felvennie a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján.

 

11. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. 

 

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

12. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A dominicapriest.com domain néven üzemelő webáruház adatait Papp Dominika kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2001. évi CVIII törvény előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a GLS Hungária Kft. megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

Papp Dominika

Budapest, 2019. október 15.